Cili është ndryshimi në Java midis lidhjes dinamike dhe tejkalimit të metodës?


përgjigje 1:
Kafshët e klasës {pavlefshme hanë publike () {System.out.println ("thingdo gjë"); Animal animal Kafshë e zgjeruar e kalit të klasës {pavlefshme hani publik () {System.out.println ("Perimet"); test test i klasës main pavlefshme statike publike (String argumenton]] obj Kafshë kundërshtare; obj = kafshë e re (); obj.eat (); obj = kali i ri (); obj.eat (); }}
Të gjitha perimet

përgjigje 2:

A keni dashur të pyesni ndryshimin midis "detyrimit dinamik" dhe metodës "mbingarkese"?

Meqenëse mbishkrimi i metodave dhe thirrja e metodave virtuale (detyrimi dinamik) janë dy pjesët e polimorfizmit Java dhe ndryshojnë pak nga mbingarkesa e metodës: emri i njëjtë metodë por nënshkrimi i ndryshëm.


përgjigje 3:

A keni dashur të pyesni ndryshimin midis "detyrimit dinamik" dhe metodës "mbingarkese"?

Meqenëse mbishkrimi i metodave dhe thirrja e metodave virtuale (detyrimi dinamik) janë dy pjesët e polimorfizmit Java dhe ndryshojnë pak nga mbingarkesa e metodës: emri i njëjtë metodë por nënshkrimi i ndryshëm.