Cili është ndryshimi midis legalizimit, dekriminalizimit dhe kriminalizimit sa i përket rregullimit?


përgjigje 1:

Kriminalizimi nënkupton që një aktivitet i nënshtrohet sanksioneve penale (gjobë ose burgim). Prandaj, dekriminalizimi nënkupton heqjen e sanksioneve penale që do të ishin shqiptuar më parë, megjithëse sanksionet civile ose kufizimet ende mund të zbatohen. Legalizimi do të thotë që një veprimtari mund të kryhet në mënyrë të ligjshme, megjithëse mund të jetë ende subjekt i një licence ose rregulloreje tjetër.