Cili është ndryshimi midis personalitetit ENTP të 7d6 dhe 7d8?


përgjigje 1:

Duke filluar me Nexus Enneagram # 7 (ESTP), emocion që kërkon "epsh për jetën" e bën "manchild" i cili kërkon masturbim material si qëllimin e tij, duke përdorur mendimin introvert për të vlerësuar shanset e tij, i jep atij agresiv dhe të synuar # 8 (ENTJ); ndërsa i jep nervozizëm Nr.6 të ndrojtur (ISTJ). Ndërsa # 5/6/7/8 e Enneagram konsiderohen "mendimtarë", të menduarit e MBTI rregullon lagjen kur bëhet fjalë për aplikimin e aftësive. # 5/6 janë introvertë, ndërsa # 7/8 janë ekstrovertë. # 5/7 e paraqesin veten si perceptues në zgjerimin e opsioneve të vetë-përkëdheljes, ndërsa # 6/8 janë gjyqtarë që nuk mund të pushojnë derisa të kenë kryer punën e tyre. Kryesore për të gjitha llojet janë përgjigjet e tyre ndaj domosdoshmërisë dhe shpikjes që vijnë nga kufizimet e tyre të qarta. Si djema që mendojnë, # 5/6/7/8 gjithmonë mund të fikur emocionet e tyre për të zgjidhur problemin e menjëhershëm.


përgjigje 2:

Ka PDF në internet Enneagram që adresojnë dallimet.

7w8 është më shumë bindës, 7w6 ka të bëjë më shumë me sigurinë, të dy duan të argëtohen, të dy janë socializues natyralë dhe kujdesen mirë për grupin, megjithëse nuk është gjithmonë kështu. Ekzistojnë me të vërtetë ton informacione në internet, disa prej të cilave nuk e dinë se si i keni humbur të gjitha këto të dhëna