Cili është ndryshimi midis një BSc (Majors) dhe një BSc (Hons)?


përgjigje 1:

Dallimi midis BSc dhe BSc Hons është disi konfuz, pasi universitete ose vende të ndryshme kanë praktika të ndryshme në dhënien e gradave të Nderit. Në fakt, të dy janë diploma akademike që u jepen studentëve universitarë. Korniza kohore për përfundimin e të dy kurseve është pothuajse e njëjtë, por ndryshon në disa vende. Sidoqoftë, ka arsye për të besuar se BSc Hons është superior ndaj gradave BSc. Besohet gjithashtu se marrja e një pune në BSc Hons është më e lehtë sesa një praktikë me një diplomë BSc. Prandaj, http://B.Sc Hons http://B.Sc është shumë e preferueshme. Të dy kurset natyrisht janë të njohura me studentët.


përgjigje 2:

B.Sc (Hons) qëndron për Bachelor i Shkencave të Nderit. Një diplomë bachelor e B.Sc (PASS / MAJOR) zakonisht konsiderohet një diplomë e zakonshme, e dhënë në IGNOU dhe disa universitete / institucione të tjera, ndërsa BSc (Hons) konsiderohet një diplomë e jashtëzakonshme, e dhënë nga universitete / institucione të njohura jepet. B.Sc (Hons) thuhet se ka një kurrikul më të vështirë se B.Sc (Pass / Major).

Të dy shkallët janë ekuivalente, por B.Sc (Hons) ka përparësi.