Cili është ndryshimi midis një hanxhar dhe një rregullatori DC?


përgjigje 1:

Një qark hanxhar përdoret në elektronikë për t'iu referuar llojeve të shumta të pajisjeve komutuese elektronike dhe qarqeve të përdorura në kontrollet e energjisë dhe sinjalizimet e aplikacioneve. Një hanxhar është një pajisje që konverton një hyrje të fiksuar DC drejtpërdrejt në një tension të daljes DC të ndryshueshme.

Një rregullator i tensionit është krijuar për të ruajtur automatikisht një nivel konstant të tensionit. Një rregullator i tensionit mund të jetë një dizajn i thjeshtë "ushqimor" ose të përmbajë sythe negative reagimi. Mund të përdorë një mekanizëm elektromekanik ose përbërës elektronikë.


përgjigje 2:

Një hanxhar DC është një pajisje statike që konverton një tension fikse të hyrjes DC drejtpërdrejt në një tension të ndryshueshëm daljeje DC. Një hanxhar mund të referohet si një ekuivalent DC i një transformatori AC.

Në një hanxhar, transistori i kontrollit / FET është i njëanshëm si një ndërprerës (gjithmonë me ngopje ose mbyllje) dhe ndizet në një frekuencë të lartë, gjë që çon në efikasitet të lartë.

Në një rregullator të tensionit DC, transistori i kontrollit operohet në rangun linear, i cili çon në një humbje të energjisë që shpërndahet si nxehtësi.