Cili është ndryshimi midis qasjes teorike, metodike dhe empirike ndaj diçkaje (brenda akademikëve)?


përgjigje 1:

Teorikisht - Vetëm në letër.

Hipotezat bëhen këtu. Një formë e pastër e deklaratave që presin të vërtetohen apo jo.

Për shembull, "Ka një milion vrima të zeza në galaktikë". Një deklaratë që ende nuk është provuar apo hedhur poshtë.

Metodologjia - Procesi ose një qasje për të provuar një thënie. Kjo gjithashtu mund të bëhet pa hipotezë. Një qasje metodike fillon me faktet ose numrat dhe praktikat e njohura dhe pastaj i përgjigjet pyetjes.

Empirike - e pastër përmes vëzhgimit dhe llogaritjes. Një vlerë apo formulë empirike rrjedh nga vëzhgimi dhe është kryesisht një konstante. Konstanta e Planck etj.

E gjithë kjo vlen brenda akademikëve.