Cili është ndryshimi midis institucioneve dhe rregulloreve?


përgjigje 1:

Durkheim e përshkroi sociologjinë si një shkencë të institucioneve, origjinën dhe funksionet e tyre. Cilat janë institucionet në sytë e sociologëve? Për sociologët, institucionet janë (i) forma shoqërore që riprodhojnë veten e tyre dhe (ii) përcaktojnë sjelljen e individëve brenda një komuniteti të caktuar. Shembuj të institucioneve janë qeveritë, familjet, gjuhët njerëzore, universitetet, spitalet, ndërmarrjet dhe sistemet ligjore. Një regjim rregullator është një institucion (në zhargonin e sociologjisë).

Vlen të përmendet se shumica e ekonomistëve injorojnë institucionet. Ekonomistët kryesorë e shohin rregulloren si rregulla dhe zbatimin e tyre. Këto rregulla përcaktohen nga autoritetet mbikëqyrëse me këshillën e ekonomistëve të kudondodhur. Ekonomistët nuk e shohin (ose dëshirojnë) një regjim rregullator si një formë të gjallë shoqërore. Sidoqoftë, ata njohin ekzistencën e një dukurie të njohur si "kapje rregullatore", në të cilën ekonomistët dhe klientët e tyre rregullatorë tejkalohen nga interesa të veçantë. Thënë kështu, një regjim rregullator nganjëherë duket se ka shpirtin e tij.