Cili është ndryshimi midis numrit më të madh 4-shifror dhe atij më të vogël 5-shifror?


përgjigje 1:

Për numrat pozitivë, numrin më të vogël 5-shifror = 10,000 dhe numrin më të madh 4-shifror = 9999. Dallimi midis tyre është 1.

Duke marrë parasysh numrat pozitivë dhe negativë, numri më i vogël 5-shifror = -99999 dhe numri më i madh 4-shifror = 9999. Dallimi midis tyre është 109998.